A Vállalati Küldetés, Célkitűzés és Értékek

1. Szervezetünk

A multinacionális környezetben eltöltött több mint 21. év örökségére és tapasztalatára építve a Kuxy Digital Studio célja, hogy a Magyar, Regionális elektronikai kereskedelmi és szolgáltatási piac meghatározó szereplőjévé váljon, egri székhellyel és kooperációban működő, kapcsolt vállalkozásokkal együtt több mint 100 munkatárssal. (Pl.: Beszállítók, Kivitelező Partnerek, Logisztikai Szolgáltatók, ...stb.)

Céljaink megvalósítása során a minőségi munka, a tökéletességre való törekvés, a megújulási képesség, a kezdeményező készség és az erős csapatszellem vezérel bennünket. A Kuxy Digital Studio a jövőben változatos karrierlehetőséget kínál különböző szervezeti egységeiben, szakterületein.

2. Célkitűzés

Partnerközpontúság, Vevői Elégedettség, Rugalmasság, Bizalom, Megbízhatóság, Szakértelem !

Ezek a legfontosabb irányelvek, melyek megvalósítására leginkább törekszünk. Egy vállalkozásnak,  mint a Kuxy Digital Studionak is számtalan célkitűzése lehet és van. Mint ahogy számunkra is fontos, hogy Szolgáltatásaink magas szintűek, termékeink kiváló minőségűek, az áraink Partnereink számára elfogadhatóak, megfizethetőek, a szakmai kompetenciánk, szaktudásunk pedig magas szinten legyenek. Természetesen az is fontos cél, hogy a vállalati gazdálkodás eredménye stabilitást, profitot biztosítson a cégnek.

De van valami, ami a fenti céloktól is sokkal fontosabb. Hiszen a mindennapi életben nem csak árakról, szolgáltatásokról, technikai eszközökről, és nyújtott teljesítményről, szaktudásról van szó.

Számunkra a legfontosabbak azok az Üzletfelek, Partnerek, akik nap, mint nap igénybe veszik Szolgáltatásainkat, minden nap használják Eszközeinket. Ezért nem a rövid időn belül megszerzett nagy profit a célunk, hanem, hogy a Partnereink mindig, mindenben Bizalommal fordulhassanak hozzánk. Fontos, hogy érezzék, problémáikra, megoldandó feladataikra mindig megtaláljuk a számukra legtökéletesebb, legköltséghatékonyabb megoldást.

Ezért a Megbízhatóság az egyik legfontosabb alapelvünk. A Vevői Elégedettség eléréséhez a rendelkezésre álló szaktudás, szakmai kompetencia segít minket hozzá. Nagyon fontos, hogy Partnereink ne csak azt érezzék, hogy szeretnénk Rajtuk segíteni, hanem biztosan tudják, hogy képesek is vagyunk rá !

Mindezen igazán kihívásokat tartogató célok mellett a kezünkben lévő legfontosabb eszköz a Rugalmasság

A vállalkozás küldetése, hogy a legkomolyabb, legmagasabb szintű elvárásoknak is tökéletesen meg tudjunk felelni, Értéket teremtve ezzel mind Partnereinknek, mind pedig a Vállalkozás számára a Vevői elégedettség maximalizálása mellett !

alt

3. Közösségi szerepvállalás

A Kuxy Digital Studio tevékenysége hatással van a környezetében élőkre.

A társaság munkaadóként és a közterhek viselőjeként nemcsak a jogszabályi kötelezettségeknek tesz eleget, hanem minden helyzetben felelős vállalatként jár el. Számunkra, a vállalat alkalmazottai számára természetes, hogy nemcsak a profit termelésében vagyunk érdekeltek, hanem mindenkor figyelemmel kell lennünk a közösségek céljaira, a környezetünkben élő emberek jogos elvárásaira.

Támogatási programjainkkal, a közösségek életében való aktív részvételünkkel, felelős vállalatként, illetve felelős állampolgárként hatékonyan, mérhető eredményekkel járulunk hozzá szellemi és természeti környezetünk gyarapodásához. Hisszük, hogy ez a gyakorlat mind a vállalatnak, mind az országnak hasznára van.

Az utóbbi évek fontos tapasztalata, hogy közösségi támogatásokra fordított anyagi támogatások mellett felértékelődött a fejlesztési programokban való közvetlen vállalati részvétel jelentősége, a közösségeknek és a civil kezdeményezéseknek nyújtott szellemi tőke értéke.

4. A KUXY DIGITAL STUDIO támogatási politikája

A vállalati felelősség - ezzel együtt a Felelős Vállalati Magatartás (CSR) és ennek részeként a támogatási kultúránk is – stratégiánk egyik alap eleme. Felelősségteljes jogi személyként kívánunk jelen lenni abban a közösségben, amelyben működünk, ezért feladatunknak érezzük, hogy aktívan hozzájáruljunk a közvetlen környezetünk gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődéséhez.

A vállalat olyan programokba, folyamatokba kapcsolódik be támogatóként, amelyek a társadalom számára hosszú távú, valós eredményeket ígérnek, vitathatatlanul etikusak, s alkalmasak arra, hogy a jövőbe mutatóan maradandó értéket teremtsenek.

Új üzleti kultúra és attitűd megteremtésével és elterjesztésével igyekszünk követendő példát mutatni a piac többi szereplőjének. Alapvető célunk az is, hogy a támogatandó ügyek, és a konkrét programok kialakítása és kivitelezése során folyamatos innovációra serkentsük és bátorítsuk a szervezetünket, és fenntartsuk a társadalmi érzékenységet szervezeti és egyéni szinten egyaránt.

Vállalatunk támogatási stratégiája teljes mértékben összhangban áll az üzleti magatartásunkat meghatározó irányelveinkkel és a Társadalmi Beszámolóinkban tett vállalásainkkal.

A vállalat globális és regionális törekvéseiről bővebb információ a www.kuxydigital.hu oldalon található.

5. Elveink és szabályaink

Elkötelezettek vagyunk a magas színvonalú vállalatirányítás mellett, mely keretet ad üzleti céljaink felelősségteljes eléréséhez, a feddhetetlenség, átláthatóság és elszámolhatóság mentén. Ezen az oldalon mutatjuk be a vállalat legfontosabb szabályzatait és irányelveit melyek a látogatók számára különösen érdekesek lehetnek.

Üzletpolitikai Alapelvek Nyilatkozata

Hasonlóan más micro -és kisvállalatokhoz, a Kuxy Digital Studio-val szemben támasztott követelmények is egyre szigorúbbak. Az utóbbi időben nagy hangsúllyal megjelenő elvárások az átláthatóság növelése és a magas színvonalú társasági üzletvitel.

A globalizáció korában a nagy és sikeres vállalkozások sokak szemében önkényes, csak saját érdekeikre figyelő szervezeteknek tűnhetnek. Ezzel a bizalmatlansággal számos hazai kisebb, nagyobb vállalkozásnak, vállalkozói csoportnak is meg kellett, kell küzdenie.

A vállalat 2010-ben alkotta meg a nemzetközi érvényű Üzletpolitikai Alapelvek Nyilatkozatát. Ez az alapelveket és alapvető hitvallásokat egységbe foglaló rendszer rögzíti mindazokat a kulcsfontosságú kérdéseket, amelyeket - álláspontunk és meggyőződésünk szerint - a Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás (CSR) alapjának tekinthetünk.

A három üzletpolitikai elvünk a következő:

 • Kölcsönös előnyök elve,
 • Felelős termékgondozás és
 • Kifogástalan vállalati üzletvitel.

A három alapelvhez számos hitvallás kapcsolódik, melyek kifejtik, magyarázzák és részleteiben is megvilágítják az alapelveket.

A Kuxy Digital Studio felelősségteljes vállalatként elengedhetetlennek tartja, hogy ezeket az alapelveket a mindennapi működésében is meghonosítsa, dolgozóival és partnereivel megismertesse, illetve a gyakorlatban érvényesítse.

6. Üzleti Etikai Kódex

Az Üzleti Etikai Kódex (továbbiakban: Kódex) rögzíti a vállalat minden Partnervállalatával, Üzleti Partnerével és minden munkavállalójával szemben támasztott legfontosabb elvárásokat.

A Kódex minden dolgozótól, alkalmazottól, vezetőtől megköveteli, hogy tevékenységét a törvények és előírások maximális betartásával folytassa függetlenül a vállalat működésének helyétől, és az alábbi speciális területekre vonatkozóan ad iránymutatást:

 • Vesztegetés és korrupció,
 • Jótékony célú hozzájárulások,
 • Versenytörvény,
 • Összeférhetetlenség,
 • Szórakoztatás és ajándékok,
 • Kereskedés a vállalatcsoport termékeivel, 
 • Bennfentes információ és bennfentes információval való visszaélés,
 • Bennfentes kereskedelem és piaci visszaélés,
 • Pénzmosás,
 • Politikai támogatások,
 • Szankciók,
 • Visszaélések bejelentése.

A Kuxy Digital Studio időről időre aktualizálja a Kódex előírásait, hogy azok minden esetben megfeleljenek a nemzetközi és hazai fejlődésnek, a vállalatirányítás legjobb gyakorlatának és vállalati értékeknek.