A Vállalati Küldetés, Célkitűzés és Értékek

1. Szervezetünk

A multinacionális környezetben eltöltött több mint 21. év örökségére és tapasztalatára építve a Kuxy Digital Studio célja, hogy a Magyar, Regionális elektronikai kereskedelmi és szolgáltatási piac meghatározó szereplőjévé váljon, egri székhellyel és kooperációban működő, kapcsolt vállalkozásokkal együtt több mint 100 munkatárssal. (Pl.: Beszállítók, Kivitelező Partnerek, Logisztikai Szolgáltatók, ...stb.)

Céljaink megvalósítása során a minőségi munka, a tökéletességre való törekvés, a megújulási képesség, a kezdeményező készség és az erős csapatszellem vezérel bennünket. A Kuxy Digital Studio a jövőben változatos karrierlehetőséget kínál különböző szervezeti egységeiben, szakterületein.

2. Célkitűzés

Partnerközpontúság, Vevői Elégedettség, Rugalmasság, Bizalom, Megbízhatóság, Szakértelem !

Ezek a legfontosabb irányelvek, melyek megvalósítására leginkább törekszünk. Egy vállalkozásnak,  mint a Kuxy Digital Studionak is számtalan célkitűzése lehet és van. Mint ahogy számunkra is fontos, hogy Szolgáltatásaink magas szintűek, termékeink kiváló minőségűek, az áraink Partnereink számára elfogadhatóak, megfizethetőek, a szakmai kompetenciánk, szaktudásunk pedig magas szinten legyenek. Természetesen az is fontos cél, hogy a vállalati gazdálkodás eredménye stabilitást, profitot biztosítson a cégnek.

De van valami, ami a fenti céloktól is sokkal fontosabb. Hiszen a mindennapi életben nem csak árakról, szolgáltatásokról, technikai eszközökről, és nyújtott teljesítményről, szaktudásról van szó.

Számunkra a legfontosabbak azok az Üzletfelek, Partnerek, akik nap, mint nap igénybe veszik Szolgáltatásainkat, minden nap használják Eszközeinket. Ezért nem a rövid időn belül megszerzett nagy profit a célunk, hanem, hogy a Partnereink mindig, mindenben Bizalommal fordulhassanak hozzánk. Fontos, hogy érezzék, problémáikra, megoldandó feladataikra mindig megtaláljuk a számukra legtökéletesebb, legköltséghatékonyabb megoldást.

Ezért a Megbízhatóság az egyik legfontosabb alapelvünk. A Vevői Elégedettség eléréséhez a rendelkezésre álló szaktudás, szakmai kompetencia segít minket hozzá. Nagyon fontos, hogy Partnereink ne csak azt érezzék, hogy szeretnénk Rajtuk segíteni, hanem biztosan tudják, hogy képesek is vagyunk rá !

Mindezen igazán kihívásokat tartogató célok mellett a kezünkben lévő legfontosabb eszköz a Rugalmasság

A vállalkozás küldetése, hogy a legkomolyabb, legmagasabb szintű elvárásoknak is tökéletesen meg tudjunk felelni, Értéket teremtve ezzel mind Partnereinknek, mind pedig a Vállalkozás számára a Vevői elégedettség maximalizálása mellett !

alt

3. Közösségi szerepvállalás

A Kuxy Digital Studio tevékenysége hatással van a környezetében élőkre.

A társaság munkaadóként és a közterhek viselőjeként nemcsak a jogszabályi kötelezettségeknek tesz eleget, hanem minden helyzetben felelős vállalatként jár el. Számunkra, a vállalat alkalmazottai számára természetes, hogy nemcsak a profit termelésében vagyunk érdekeltek, hanem mindenkor figyelemmel kell lennünk a közösségek céljaira, a környezetünkben élő emberek jogos elvárásaira.

Támogatási programjainkkal, a közösségek életében való aktív részvételünkkel, felelős vállalatként, illetve felelős állampolgárként hatékonyan, mérhető eredményekkel járulunk hozzá szellemi és természeti környezetünk gyarapodásához. Hisszük, hogy ez a gyakorlat mind a vállalatnak, mind az országnak hasznára van.

Az utóbbi évek fontos tapasztalata, hogy közösségi támogatásokra fordított anyagi támogatások mellett felértékelődött a fejlesztési programokban való közvetlen vállalati részvétel jelentősége, a közösségeknek és a civil kezdeményezéseknek nyújtott szellemi tőke értéke.

4. A KUXY DIGITAL STUDIO támogatási politikája

A vállalati felelősség - ezzel együtt a Felelős Vállalati Magatartás (CSR) és ennek részeként a támogatási kultúránk is – stratégiánk egyik alap eleme. Felelősségteljes jogi személyként kívánunk jelen lenni abban a közösségben, amelyben működünk, ezért feladatunknak érezzük, hogy aktívan hozzájáruljunk a közvetlen környezetünk gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődéséhez.

A vállalat olyan programokba, folyamatokba kapcsolódik be támogatóként, amelyek a társadalom számára hosszú távú, valós eredményeket ígérnek, vitathatatlanul etikusak, s alkalmasak arra, hogy a jövőbe mutatóan maradandó értéket teremtsenek.

Új üzleti kultúra és attitűd megteremtésével és elterjesztésével igyekszünk követendő példát mutatni a piac többi szereplőjének. Alapvető célunk az is, hogy a támogatandó ügyek, és a konkrét programok kialakítása és kivitelezése során folyamatos innovációra serkentsük és bátorítsuk a szervezetünket, és fenntartsuk a társadalmi érzékenységet szervezeti és egyéni szinten egyaránt.

Vállalatunk támogatási stratégiája teljes mértékben összhangban áll az üzleti magatartásunkat meghatározó irányelveinkkel és a Társadalmi Beszámolóinkban tett vállalásainkkal.

A vállalat globális és regionális törekvéseiről bővebb információ a www.kuxydigital.hu oldalon található.

5. Elveink és szabályaink

Elkötelezettek vagyunk a magas színvonalú vállalatirányítás mellett, mely keretet ad üzleti céljaink felelősségteljes eléréséhez, a feddhetetlenség, átláthatóság és elszámolhatóság mentén. Ezen az oldalon mutatjuk be a vállalat legfontosabb szabályzatait és irányelveit melyek a látogatók számára különösen érdekesek lehetnek.

Üzletpolitikai Alapelvek Nyilatkozata

Hasonlóan más micro -és kisvállalatokhoz, a Kuxy Digital Studio-val szemben támasztott követelmények is egyre szigorúbbak. Az utóbbi időben nagy hangsúllyal megjelenő elvárások az átláthatóság növelése és a magas színvonalú társasági üzletvitel.

A globalizáció korában a nagy és sikeres vállalkozások sokak szemében önkényes, csak saját érdekeikre figyelő szervezeteknek tűnhetnek. Ezzel a bizalmatlansággal számos hazai kisebb, nagyobb vállalkozásnak, vállalkozói csoportnak is meg kellett, kell küzdenie.

A vállalat 2010-ben alkotta meg a nemzetközi érvényű Üzletpolitikai Alapelvek Nyilatkozatát. Ez az alapelveket és alapvető hitvallásokat egységbe foglaló rendszer rögzíti mindazokat a kulcsfontosságú kérdéseket, amelyeket - álláspontunk és meggyőződésünk szerint - a Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás (CSR) alapjának tekinthetünk.

A három üzletpolitikai elvünk a következő:

 • Kölcsönös előnyök elve,
 • Felelős termékgondozás és
 • Kifogástalan vállalati üzletvitel.

A három alapelvhez számos hitvallás kapcsolódik, melyek kifejtik, magyarázzák és részleteiben is megvilágítják az alapelveket.

A Kuxy Digital Studio felelősségteljes vállalatként elengedhetetlennek tartja, hogy ezeket az alapelveket a mindennapi működésében is meghonosítsa, dolgozóival és partnereivel megismertesse, illetve a gyakorlatban érvényesítse.

6. Üzleti Etikai Kódex

Az Üzleti Etikai Kódex (továbbiakban: Kódex) rögzíti a vállalat minden Partnervállalatával, Üzleti Partnerével és minden munkavállalójával szemben támasztott legfontosabb elvárásokat.

A Kódex minden dolgozótól, alkalmazottól, vezetőtől megköveteli, hogy tevékenységét a törvények és előírások maximális betartásával folytassa függetlenül a vállalat működésének helyétől, és az alábbi speciális területekre vonatkozóan ad iránymutatást:

 • Vesztegetés és korrupció,
 • Jótékony célú hozzájárulások,
 • Versenytörvény,
 • Összeférhetetlenség,
 • Szórakoztatás és ajándékok,
 • Kereskedés a vállalatcsoport termékeivel, 
 • Bennfentes információ és bennfentes információval való visszaélés,
 • Bennfentes kereskedelem és piaci visszaélés,
 • Pénzmosás,
 • Politikai támogatások,
 • Szankciók,
 • Visszaélések bejelentése.

A Kuxy Digital Studio időről időre aktualizálja a Kódex előírásait, hogy azok minden esetben megfeleljenek a nemzetközi és hazai fejlődésnek, a vállalatirányítás legjobb gyakorlatának és vállalati értékeknek.

Az audió, videó –és telekommunikációs eszközök iránti érdeklődésem, vonzódásom, technika szeretetem még gyermekkoromban, az 1980-as évek elején elkezdődött.

A Kuxy Digital Studio megalapításának gondolata arra az időre tehető, amikor még középiskolai tanulmányaimat folytattam Egerben, az akkori Gép –és Műszeripari Szakközépiskola falai között.  Zenei anyagainkat kazettákra, fényképeinket papíralapon, videofilmjeinket pedig analóg formátumban készítettük. A rendelkezésünkre álló technikai eszközök is korlátokat szabtak számunkra. Gondoljunk csak a kazettás magnókra, deck-ekre, bakelit (analóg) lemezjátszókra, VHS-C, VIDEO-8, HI-8 Videokamerákra, VHS Videomagnókra, az egyszerű sztereo erősítőkre ( pl.: Videoton RA6363 S), s az átviteltechnikában használt elektroncsöves rádió adó-vevő berendezésekre. Nem volt még CD lemezjátszó, DVD, Blue-Ray olvasó-író, LCD –és Plazma TV, Digitális Videokamera, MP3, MP4 lejátszó, Házi-mozi rendszer, de még Mobiltelefon sem !

Bizony, bizony ez még a rendszerváltás előtti, 1985-1989 közötti időszak. Ekkor még távolinak, s elérhetetlennek tűnt a digitális világ. Ettől függetlenül a saját, illetve családi célra készített zenei, fotó és videó anyagaimon, illetve ezek egyedileg szerkesztett, feliratozott borítóin már megjelent a „ Kuxy Digital Studio” elnevezés. A terv –és cél az volt, hogy a tanulmányaim befejezésével hivatalosan is megalapíthassam a Stúdiót.

A rendszerváltás után kezdődő időszak még mindig a folyamatos önképzésről, szakmai tudás megszerzéséről és a gazdasági alapok megteremtéséről szólt. A Stúdiót működtető gazdasági társaság ugyan 2000 -ben megalakult, de a Stúdió még továbbra sem a Profit teremtésről szólt. Sokkal inkább az ismert filozófus, Maslow szavaival élve az „önmegvalósítás„ eszköze volt. Egyébként ez a magas szintű motivációs cél ma is jellemző a cég –és cégvezetés orientációjában.

           A sok munka, befektetett idő, energia, szaktudás meghozta gyümölcsét. Az eddig csak „házi” Stúdió életében ismét elérkezett egy nagyon fontos mérföldkő. 2007. decemberében megvalósult egy ingatlan beruházás Egerben, a Céhmesterek Udvarában. Az új épület ad majd  „új otthont” a Stúdiónak.

        Azóta is számtalan beruházás történt, folyamatos fejlesztés, innováció zajlik, melyek együttes hatása meghatározzák a Stúdió mai és jövőbeli arculatát.

A fejlett technológiákon alapuló technikai eszközök, magas színvonalú szolgáltatások ma már remélhetőleg mindenki számára elérhetőek. Ehhez kíván megfelelő alternatívát kínálni a Kuxy Digital Studio.

Köszöntelek Kedves Érdeklődő, Olvasó !

Balassa László vagyok, a Kuxy Digital Studio alapítója, vezetője, tulajdonosa. 

Egerben születtem 1971. április 29. -én, s azóta is itt élek a Családommal.

A műszaki tudományokhoz, elsősorban az elektronikához, audiótechnikához, videótechnikához, távközléstechnikához való vonzódásom már gyermekkoromban elkezdődött. Olyan hobbykat, önképzéseket, továbbtanulási lehetőségeket, valamint karrier utat választottam, amelyek folyamatosan támogatták műszaki látóköröm kiteljesedését, szakmai tapasztalatom, tudásom elmélyülését.


A Távközléstechnikával, illetve azok eszközeivel 1982 –óta foglakozom folyamatosan. Régi tanítóm, most már, ennyi év távlatából biztosan mondhatom „Rádióamatőr Barátom”, Pankaczy József invitálására csatlakoztam az Egri Városi Rádióklub, majd a Magyar Rádióamatőr Szövetség munkájához. Az ezen a területen eltöltött időszak nagyon meghatározó volt számomra. Láthattam, átélhettem, s részese lehettem annak a gyors technikai, technológiai fejlődésnek, történelemnek, amely meghatározta, meghatározza az általunk használt eszközök, berendezések méretét, ismertségét, elérhetőségét, integráltságát, széles körben történő alkalmazhatóságát. Gondoljunk csak a nagy méretű, nehéz csöves rádió adó-vevő berendezésekre, amelyek ma már a nagy fokú integráltságnak, nano-technológiának köszönhetően néhány mm-es mérettel és néhány gramm tömeggel rendelkeznek. Vagy éppen megvizsgálhatjuk azt az utat amelyen régi analóg, tárcsás telefonkészülékek eljutottak a mai okostelefonokig. Én részese lehettem ennek az útnak, s végleg elköteleztem magam ezen terület alkalmazása, fejlesztése, innovációja mellett. A Kuxy Digital Studio egyik alappillére a távközléstechnikai, telekommunikációs, átvitel-technikai eszközök és szolgáltatások széles köre.  

Tanulmányimat az akkori Gép –és Műszeripari Szakközépiskolában folytattam és mint Finommechanikai -és Automatizálási Technikus végeztem. A Szakközépiskolai évek is nagyon meghatározóak voltak számomra. Csatlakoztam az iskolai Hang –és Video Stúdió munkájához, ahol Társaimmal, Barátaimmal együtt szerkesztettük az Iskola Rádió műsorát, hangosítottuk, videóra rögzítettük az iskolai eseményeket, programokat.

Felsőfokú tanulmányaimat a Miskolci Egyetemen fejeztem be. 2001. –ben Villamosmérnöki, majd 2004. –ben pedig Közgazdász – Szakmérnöki diplomát szereztem.

Az elmúlt kicsit több mint 20 évet a versenyszférában, multinacionális környezetben töltöttem. Az itt eltöltött idő alatt megismertem, elsajátítottam a sikeres  vállalat működtetéshez szükséges stratégiai, tervezési, irányítási, operatív végrehajtási folyamatokat, feladatokat.

A Kuxy Digital Studio üzleti stratégiájának kialakításánál használtam a sok éves felhalmozott tapasztalatot, tudásanyagot. Mindent adaptáltam a „multi” környezetből, ami szükséges a sikerhez és kihagytam minden olyan tényezőt, ami gátolja a rugalmasságot, flexibilitást, s a magasabb szintű Vevői elégedettséget.

Bízom benne, hogy üzleti és társadalmi tevékenységeink kapcsán Veled is hamarosan személyesen is találkozunk !

Balassa László
Cégvezető

Keresés